Designed By: sport78

 Olioghidramnios (Bebeğin suyunun normalden az olması)
 

 Herhangi bir gebelik haftasında yapılan ultrasonografide bebeğin amniyos sıvısının normalden az olduğu belirlendiğinde aşağıdaki nedenler söz konusu olabilir:
 
 Suların erken gelmesi
 Suların herhangi bir nedenle erken gelmesi, kaybedilen sıvının miktarına ve sıvının kaybedilme hızına bağlı olarak bebekte sıvı azalmasına neden olabilir.
 
 Bebekte böbrek ve idrar yollarında doğumsal kusurlar
 İdrar yapımının azalmasına ve / veya üretilen idrarın boşaltılmasına engel olan doğumsal kusurlar bebekte sıvı azalmasına neden olabilirler.
 
 Miyad geçmesi
 Bebeğin beklenen doğum tarihinde doğmaması amniyos sıvısının azalmasına neden olabilir
 
 Rahim içi gelişme geriliği

 Bebeğe plasentadan gelen besin maddeleri ve oksijenin azalmasına bağlı gelişme geriliğinde bebek koruyucu mekanizmalarını devreye sokarak kanının büyük kısmını yaşamsal organlarına yönlendirmiş olabilir. Bu yönlendirme sonucunda bebeğin böbreklerine giden kan miktarının azalması idrar üretiminin ve böylece amniyos sıvısı miktarının azalmasına neden olur.
 
 Yukarıdaki nedenler göz önünde bulundurularak oligohidramnios saptanan her anne adayında öncelikle suların erken gelip gelmediği belirlendikten sonra ayrıntılı doğumsal kusur taraması yapılır ve mümkün olan durumlarda plasentadan gelen kan akımını değerlendirmeye yönelik olarak Doppler incelemesi yapılır.
 
 Amniyos sıvısı azalmasının miyad geçmesine bağlı olduğu saptandığında en uygun yaklaşım bebeğin doğurtulmasıdır.
Geri Dön